Gezocht: twee nieuwe bestuursleden

Gezocht: twee bestuursleden Stichting Cameretten

Stichting Cameretten zoekt per direct twee nieuwe bestuursleden, waarvan er één een juridische achtergrond heeft en één genoeg financiële kennis en ervaring om de rol van penningmeester te vervullen. Aanvullend verwachten we van bestuursleden:

 • Binding en affiniteit met de missie van Stichting Cameretten;
 • Onafhankelijkheid: zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon;
 • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in kleine/middelgrote organisaties;
 • Affiniteit met de cultuursector;
 • Beschikkend over een relevant netwerk en bereid zijn tot inzet van dit netwerk;
 • Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • Leuke/kritische/alerte mensen met gevoel voor humor en een teamspeler;
 • Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus;
 • Bereid en in staat alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Een minimale beschikbaarheid van circa 4 vergaderingen exclusief voorbereiding;
 • Adviserend aan en een sparringpartner voor directie.

Van de penningmeester verwachten we bovendien:

 • Een ruime ervaring als financieel medewerker/directeur of met vergelijkbare ervaring;
 • Ervaring met risicobeheersing en controle, met name op het vlak van financiële risico’s;
 • Beschikbaarheid om gesprekken met de accountant ten minste 1 keer per jaar voor te bereiden en bij te wonen (i.s.m. zakelijke leiding);
 • De competenties om lange termijn beleidsdoelen te vertalen naar financiële indicaties;
 • Kennis van boekhouden, administreren en vastleggen.

Stichting Cameretten volgt de Code Cultural Governance en de Code Inclusie en Diversiteit. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan bestuursleden die ons bestuursprofiel aanvullen.

Overige informatie:

 • De posities dienen zo spoedig mogelijk te worden ingevuld.
 • Bestuursleden kunnen een beroep doen op een vergoeding voor gemaakte kosten en presentiegeld tot een maximum van € 750,00 per jaar.

Hoe en wanneer te reageren?
Geïnteresseerden kunnen hun reactie tot en met 1 januari 2023 sturen naar info@cameretten.nl. De selectiecommissie bestaat uit drie bestuursleden van Cameretten. Eventuele vragen kunnen worden gesteld aan de voorzitter van de commissie, Erik Groeneweg (06 -262 007 25) of naar bovengenoemd mailadres worden gestuurd.

Meer informatie over Cameretten
Stichting Cameretten heeft tot doel het signaleren van, en het bieden van een podium aan cabarettalent en organiseert daartoe jaarlijks het succesvolle Cameretten Festival. Cameretten Festival startte in 1966 als lustrumactiviteit van de studentenvereniging SSR te Delft en verwierf in korte tijd naam en faam met deelnemers als Cabaret Ivo de Wijs, Don Quishocking en Neerlands Hoop (Bram en Freek). Sindsdien is het cabaretfestival een springplank naar een professionele carrière van vele bekende cabaretiers, zoals Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Richard Groenendijk, Jandino Asporaat, Patrick Laureij, Plien & Bianca, Daniël Arends en velen meer. Het festival is uitgegroeid tot hét onafhankelijke podium waar aanstormend cabarettalent zich presenteert voor publiek, jury en pers. De halve finale in Diligentia en de finale in bij Het Nationale Theater in de Koninklijke Schouwburg trekken ruim 1.600 bezoekers naar het driedaagse festival en dankzij de finalistentournee en de randactiviteiten wordt het festival landelijk in totaal door ongeveer 15.000 mensen bezocht.

Meer over het bestuur van Cameretten
Stichting Cameretten is een serieuze partner in het culturele veld in Den Haag en daarbuiten, maar het bestuur van de stichting heeft de ambitie om van het festival een organisatie te maken die een onmisbaar onderdeel is in de profilering van Den Haag. Het bestuur van Stichting Cameretten bestaat uit vijf leden, die samen met de directeur en rest van de organisatie invulling geven aan (de continuïteit van) het festival. Zo bewaakt en verbetert het de financiële positie van het festival. Het borgt de bijzondere positie in het culturele veld in Den Haag en Nederland. Ook werkt aan het verbreden van het Haagse cabaretaanbod door samenwerkingen met de culturele en zakelijke partners in de stad en geeft het verder vorm en inhoud aan het culturele ondernemerschap.