de organisatie

Stichting Cameretten
Bezoek/Postadres:
Posthumalaan 1
3072 AG Rotterdam

Festivalorganisatie
Info@cameretten.nl | 0625136505

Algemeen: info@cameretten.nl
Publiciteit: publiciteit@cameretten.nl

Artistiek leider
Eveline Mol

Zakelijk leider
Merel Mathey

Workshopweekend regisseurs
Annelies Herfst
Pieter Bouwman
Han Römer

Techniek
Arnoud Kaldeweij | 0624747895
arnoudkaldeway@gmail.com

Bestuur
Eric Spreij
Michael Bick
Erik Groeneweg
Edwin Veekens

Grafische vormgeving
Venour

Website
Linden IT

ANBI
Stichting Cameretten is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees meer

Financiële verantwoording 2016_2017 Stichting Cameretten