STICHTING CAMERETTEN ZOEKT EEN DIRECTEUR-BESTUURDER (V/M/X)

Cameretten is het oudste cabaretfestival van Nederland dat jaarlijks op zoek gaat naar het nieuwe aanstormende cabarettalent. In de vorm van een concours organiseert Stichting Cameretten een traject van voorrondes, try-outs en als hoogtepunt de finales waarop vervolgens een finalistentournee plaatsvindt. De activiteiten vinden het gehele jaar plaats, maar de nadruk ligt op het najaar. Cameretten is een kans voor nieuw talent en een feest voor de cabaretliefhebber.  

 

Historie 

Gestart in 1966 als lustrumactiviteit van de studentenvereniging SSR te Delft, verwierf Cameretten in korte tijd naam en faam met deelnemers als Cabaret Ivo de Wijs, Don Quishocking en Neerlands Hoop (Bram en Freek). Inmiddels is het festival uitgegroeid tot hét onafhankelijke podium waar nieuw aanstormend cabarettalent zich presenteert voor publiek, jury en pers met aansprekende winnaars als Brigitte Kaandorp, Hans Teeuwen, Theo Maassen, Marc-Marie Huijbregts, Daniel Arends, Ronald Goedemondt en René van Meurs. Jaarlijks bereikt Cameretten circa 10.000 bezoekers en heeft een landelijke uitstraling.  

 

Heden 

In 2022 heeft Cameretten de stap gemaakt om van Den Haag haar thuisbasis te maken. Dat brengt nieuwe kansen op het gebied van samenwerkingen, randprogrammering, educatie en participatie en sponsoring met zich mee. Cameretten is een serieuze partner in het culturele veld en een spin in het web. Het is het eerste contact voor een jonge ambitieuze cabaretier in spé met het professionele veld. Het is de kweekvijver voor impresario’s om nieuw talent uit te vissen en het is de etalage waar programmeurs laagdrempelig kennis kunnen maken een vernieuwende verhalen en jonge makers.  

 

De functie  

Cameretten zoekt een directeur-bestuurder die met veel energie en enthousiasme nieuwe wegen, kansen en mogelijkheden zowel landelijk als in Den Haag weet te vinden, die een goed oog heeft voor de landelijke positionering van Cameretten en die zich goed kan verplaatsen in verschillende stakeholders. De directeur-bestuurder is in staat om het verhaal van Cameretten met passie uit te dragen bij lokale, regionale en nationale partners en heeft een oog voor haar toegevoegde waarde in het veld. De kernwaardes van Cameretten, zoals onafhankelijkheid, vernieuwing, creativiteit, veilige ontwikkelplek voor deelnemers en toegankelijkheid worden door de directeur-bestuurder gewaarborgd. De zorg voor de continuïteit van de organisatie is daar onlosmakelijk aan verbonden. 

 

Cameretten is een stichting met een bestuursmodel. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de financiële en organisatorische gezondheid van de stichting en de positionering van het festival. Daarin informeert en adviseert de directeur-bestuurder het bestuur omtrent te nemen besluiten van strategisch belang.  

 

Wat houdt de functie in?  

De werkzaamheden omvatten: 

 • het bewaken en versterken van de financiële positie van de stichting; 
 • het behouden en bewaken van de bijzondere positie in het culturele veld in Den Haag en in Nederland; 
 • het bereiken van bestaande en nieuwe publieksgroepen op basis van vraag en behoeften; 
 • het verbreden van het cabaretaanbod door samenwerkingen met de culturele en zakelijke partners in de stad; 
 • het ontwikkelen van de cultuureducatie in Den Haag en landelijk; 
 • het verder vorm en inhoud geven aan het culturele ondernemerschap; 
 • het bepalen en realiseren van beleid door strategisch keuzes te durven maken; 
 • verantwoording afleggen aan het bestuur van de stichting, inclusief het oproepen en voorbereiden van de bestuursvergaderingen. 

 

De directeur-bestuurder van Cameretten: 

 • Is het boegbeeld van Cameretten Festival zonder zijn/haar medewerkers in de schaduw te zetten  
 • Geeft leiding aan een culturele organisatie en werkt samen met een productieleider (0,4 fte) en artistiek leider (0,1 fte) en een wisselend aantal zzp’ers en vrijwilligers.  
 • Is financieel en zakelijk onderlegd, maar weet op inhoudelijke (en artistieke) aspecten van het festival samen met de artistiek leider beslissingen te kunnen nemen. 
 • Kan een meerjarenstrategie voor de organisatie te ontwikkelen en hier financieel leiding aan te geven;  
 • Heeft een visie op modern cultureel ondernemerschap en op de zakelijke sturing op de exploitatie. 

 

Over jou: 

 • Je hebt ervaring met leiding geven aan een team en het ontwikkelen van inhoudelijk-, financieel- en strategisch beleid;  
 • Je bent toegankelijk, open en samenwerkingsgericht, zowel intern als extern en bent in staat medewerkers te stimuleren, te enthousiasmeren en ontwikkelingsgericht te laten denken.  
 • Je bent oplossingsgericht, pragmatisch, taakgericht zonder de relaties uit het oog te verliezen; 
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met cabaret en/of talentontwikkeling  
 • Kennis en interesse in marketing en communicatie is een pre. 
 • Je hebt een cultureel hart maar verliest commerciële afspraken niet uit het oog.  
 • Je hebt een HBO of WO denkniveau en minstens drie jaar relevante ervaring; 
 • Je hoeft niet in Den Haag te wonen, maar wel bereid te zijn om te reizen binnen Nederland; 

 

Overige informatie:  

 • De positie dient zo spoedig mogelijk worden ingevuld; 
 • Het werkverband bedraagt in beginsel 16 uur (0,4 fte) naar eigen inzicht in te vullen; 
 • Cameretten biedt uitstekende (arbeids)voorwaarden, conform benchmark in de culturele sector; 
 • Salariëring is gebaseerd op de richtlijnen van de Governance Code Cultuur, bezoldigingsbeleid en Fair Pay Practice; 
 • Wij hechten veel waarde aan diversiteit op alle niveaus binnen de organisatie. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren, ongeacht je leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. 

 

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie tot en met 20 april sturen naar info@cameretten.nl. Het sollicitatieproces bestaat uit twee gesprekken, de eerste ronde met gesprekken vindt plaats in week 17 en 18. De tweede ronde met gesprekken vindt plaats in week 19 en 20. Eventuele vragen kunnen worden gesteld aan de voorzitter van de commissie, Erik Groeneweg (06 -262 007 25) of naar bovengenoemd mailadres worden gestuurd.